Propojujeme mladší generaci se staršími prostřednictvím čtení knih

Ilustrační obrázek
List

Podpora a šíření čtenářské kultury

Srdce

Příspěvek k vzdělávání a kultuře

Kniha

Podpora literárního zájmu

Co přesně děláme?

Cíle naší organizace

Účelem naší organizace je propojování generací skrze čtení: propojit mladší generaci se staršími prostřednictvím čtení knih. Organizujeme čtení maturitních knih nebo oblíbených knih naší komunity v domově seniorů.

Studenti si vyberou knihu, kterou rádi čtou, a přijdou ji představit a přečíst seniorům. Tím vytváříme skvělou atmosféru a šíříme úsměvy na tvářích starších lidí. Věříme, že malý úsměv může udělat mnoho a přinést radost do jejich života.

Kdo je u nás vítán?

Kde momentálně čteme?

Momentálně jsme spouštíme v Alzheimerově domově v Českých Budějovicích. Náš projekt spočívá v uskutečňování pravidelných čtenářských setkání, kdy do domova zavítáme s knihami, které potěší srdce každého – od klasických příběhů až po moderní literaturu.

Chceme se však neomezovat pouze na jedno místo. Naše ambice sahají dále, a proto pečlivě plánujeme rozšíření projektu do celého Česka. Chceme vybudovat síť dobrovolníků, kteří budou nadšeně sdílet lásku k četbě a přenášet radost ze čtení do různých zařízení pro seniory a další komunitní centra.

Naše setkání nejsou pouhým čtením knih – jsou to okamžiky, kdy se děti, mládež i starší lidé propojí, vymění si zážitky a nasají energii ze vzájemného porozumění. Zároveň pomáháme starším občanům udržovat své myšlení aktivní a plné zvědavosti, což pozitivně ovlivňuje celkovou kvalitu jejich života.

Kdo je u nás vítán?

Náš tým

Zakladatelka organizace

Karolína, zakladatelka naší neziskové organizace "Vášeň ke čtení" je vášnivou milovnicí knih a věří, že tyto magické příběhy mají sílu propojit lidi napříč generacemi. Její láska k literatuře ji provází od dětství, a když zjistila, jak mocné a transformační mohou být čtenářské zážitky, rozhodla se, že chce tuto vášeň přenést na další generace a poskytnout radost a vzájemné porozumění těm, kteří jsou již v pozdním věku.

Karolína je nadšenou zastánkyní toho, že knihy mohou pomoci seniorům udržovat svou mysli aktivní a rozvíjet emocionální propojení s mladšími. Její odhodlání a vizionářský přístup ji vedl k založení naší organizace, která nyní působí jako most mezi generacemi a nabízí nezapomenutelné a obohacující čtenářské setkání. Karolína věří, že společně s dobrovolníky a podporou komunity mohou knihy skutečně změnit životy a vytvářet nezapomenutelné vzpomínky pro každého, kdo se k nám připojí na této dobrodružné cestě.

Více o našem týmu
Fotka zakladatelky organizace

Podpořte nás

Stojíme tu s otevřeným srdcem a s vášní pro sdílení kouzla knih napříč generacemi. Naše nezisková organizace "Vášeň ke čtení" věří, že síla příběhů může změnit svět kolem nás. Chceme pokračovat ve své misi, propojovat mladou a starší generaci skrze čtení a přinášet radost do domovů seniorů a komunitních center po celé České republice. Abychom mohli tuto dobrou věc rozšiřovat dál a poskytnout nezapomenutelné zážitky stále většímu množství lidí, potřebujeme vaši podporu. Vaše finanční příspěvky budou investovány do nákupu knih, organizace čtenářských setkání, školení dobrovolníků a rozšíření našeho působení do dalších lokalit. S vaší podporou můžeme společně vytvořit vzrušující a inspirativní zážitky, které spojí různé generace a pomohou nám budovat pevnější a přátelštější komunitu. Každý příspěvek má význam a může změnit něčí život tím, že jim přineseme radost a lásku k čtení.

Pomozte nám šířit kouzlo knih dál a otevřete dveře novým dobrodružstvím pro ty, kteří by jinak nemuseli mít možnost tuto radost poznat. Vaše podpora je klíčová pro naše úsilí a my si vážíme každého, kdo se rozhodne podpořit tuto dobrou věc. Děkujeme vám za vaši štědrost a důvěru v naši misi.

S úctou a pokorou, Tým Vášeň ke čtení

Pomozte seniorům finančním darem

Vaše pravidelná měsíční pomoc pro nás znamená opravdu hodně.

Pravidelně přispívat můžete také zadáním trvalého příkazu přímo na náš bankovní účet 327268420/0300